Pretraživanje

Novosti Europske komisije

Objavljeno: 2.3.2017. u 7:40
|

Novosti Europske komisije 02.03.2017.

Novosti Europske komisije : Novosti Europske komisije 02.03.2017.

 

 

Komisija predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe: putovi za jedinstvo EU-a s 27 država članica

Kao što je predsjednik Juncker najavio u govoru o stanju Unije 2016., Europska komisija jučer je predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe, koja je doprinos Komisije sastanku na vrhu u Rimu koji će se održati 25. ožujka 2017. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Junckerizjavio je: „Prije 60 godina osnivači Unije odlučili su ujediniti kontinent snagom zakona umjesto oružanim snagama. Možemo biti ponosni na sve što smo otada postigli. Naš najcrnji dan u 2017. još uvijek će biti mnogo svjetliji od bilo kojeg koji su naši preci proveli na ratištu. Obilježavanje 60. obljetnice ugovora iz Rima pravi je trenutak da ujedinjena Europa s 27 država članica stvori viziju za vlastitu budućnost. Vrijeme je za vodstvo, ujedinjenost i zajedničku odlučnost. U Komisijinoj Bijeloj knjizi predstavlja se niz različitih putova kojima bi ujedinjena Europa s 27 država članica mogla krenuti. To je početak, a ne kraj procesa i nadam se da će se sada pokrenuti iskrena i sveobuhvatna rasprava. Forma će zatim slijediti funkciju. Budućnost Europe u našim je rukama.″Dodatne informacije: Bijela knjiga Europske komisije o budućnosti Europe;Web-mjesto:60 godina EU-a;Europska priča: 60 godina zajedničkog napretka;Govor o stanju Unije 2016. predsjednika Junckera:Prema boljoj Europi– Europi koja štiti, osnažuje i brani

 

Europski migracijski program: Komisija predstavlja nove mjere za učinkovitu i vjerodostojnu politiku EU-a u pogledu vraćanja

Nakon što je na sastanku na vrhu održanom 3. veljače 2017. na Malti naglašena potreba za revizijom politike EU-a u pogledu vraćanja, Komisija danas predstavlja ažurirani Akcijski plan EU-a o vraćanju i niz preporuka državama članicama za učinkovitije postupke vraćanja. Mjere koje Komisija predlaže sastoje se od praktičnih koraka s izravnim učinkom. Usmjerene su na uklanjanje nedostataka te na strogu i realističnu primjenu postojećih pravila kako bi u praksi dala rezultate, pri čemu se poštuju temeljna prava.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: Moramo zaštititi one kojima je pomoć potrebna, ali moramo i vratiti one koji nemaju pravo ostati u EU-u, a pritom u potpunosti poštovati temeljna prava i načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Ako osiguramo brzo vraćanje nezakonitih migranata, nećemo samo smanjiti pritisak na sustave azila u državama članicama i osigurati odgovarajuće kapacitete za zaštitu onih kojima je uistinu potrebna zaštita, nego ćemo poslati jasnu poruku da se opasna nezakonita putovanja u EU ne isplate. Današnjim Akcijskim planom i Preporukom Komisija pruža potporu državama članicama u njihovim nastojanjima da ubrzaju vraćanje, što su zahtijevali čelnici EU-a na sastanku na vrhu na Malti.

Unatoč napretku u provedbi mjera u okviru Akcijskog plana EU-a o vraćanju iz 2015. i dalje je potrebno odlučnije djelovati da bi se stope vraćanja znatno povisile. Trenutačni migracijski izazovi zahtijevaju temeljitu procjenu načina na koje se države članice mogu koristiti postojećim pravnim, operativnim i financijskim instrumentima EU-a za uspješnije vraćanje. Brži postupci, strože mjere protiv bježanja, multidisciplinarni pristup nacionalnih tijela te bolja suradnja i koordinacija država članica također mogu doprinijeti učinkovitijoj politici vraćanja, a da se ne naruši zaštita temeljnih prava. Komisija posebno preporučuje da države članice:

·       poboljšaju koordinaciju svih službi i tijela koji sudjeluju u postupku vraćanja u svim državama članicama do lipnja 2017. radi osiguravanja svih potrebnih vještina i znanja za učinkovito vraćanje uz istodobno poštovanje prava povratnika

·       smanje neučinkovitost skraćenjem rokova za žalbe, sustavnim izdavanjem odluka o vraćanju bez datuma isteka valjanosti te spajanjem odluka o prestanku zakonitog boravka s izdavanjem odluke o vraćanju kako se posao ne bi udvostručavao

·       spriječe zlouporabu sustava tako da iskoriste mogućnost procjene zahtjeva za azil ubrzanim postupkom ili, kad to smatraju primjerenim, postupcima na granici ako se sumnja da je zahtjev za azil podnesen samo da bi se odgodila provedba odluke o vraćanju

·       spriječe bježanje zadržavanjem osoba koje su primile odluku o vraćanju, a koje daju naslutiti da odluku neće poštovati, npr. odbijaju surađivati u postupku identifikacije ili se nasilno ili prijevarom opiru vraćanju

·       povećaju učinkovitost postupaka vraćanja i odluka o vraćanju odobravanjem dobrovoljnih odlazaka samo ako je nužno i ako je podnesen zahtjev te određivanjem što kraćih rokova za dobrovoljni odlazak uzimajući u obzir postojeće okolnosti

·       uspostave operativne programe potpomognutog dobrovoljnog povratka do 1. lipnja 2017. i osiguraju dostatnu informiranost o dobrovoljnom povratku i programima potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije.

U ažuriranom Akcijskom planu o vraćanju utvrđuju se koraci svake etape postupka vraćanja kako bi se na razini EU-a i u suradnji sa zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama uklonile glavne prepreke povratku. Mjere predložene na razini EU-a uključuju:

·       veću financijsku potporu državama članicama, odnosno 200 milijuna eura 2017. za mjere država članica u pogledu vraćanja te za određene zajedničke europske aktivnosti u pogledu vraćanja i reintegracije

·       poboljšanje razmjene informacija radi provedbe vraćanja prikupljanjem aktualnih informacija na nacionalnoj razini i njihovom razmjenom u okviru postojećeg integriranog sustava za praćenje vraćanja migranata te bržim donošenjem prijedloga za reformu Schengenskog informacijskog sustava i Eurodaca te za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) u EU-u i sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)

·       razmjenu najbolje prakse kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost reintegracijskih paketa u svim državama članicama te kako bi se izbjeglo da zemlje podrijetla daju prednost vraćanjima iz zemalja koje nude bolje reintegracijske pakete ili da se nezakoniti migranti pokušavaju domoći što boljeg paketa

·       punu potporu koju državama članicama pruža Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, koja će morati pojačati pomoć prije vraćanja, povećati osoblje u odjelu za pružanje pomoći pri vraćanju te uspostaviti mehanizam komercijalnih letova za financiranje vraćanja do lipnja, a do listopada i ubrzati osposobljavanje tijela trećih zemalja za vraćanje

·       svladavanje poteškoća pri ponovnom prihvatu nastojanjem da se što prije zaključe pregovori o sporazumima o ponovnom prihvatu s Nigerijom, Tunisom i Jordanom te poticanjem suradnje s Marokom i Alžirom

·       koordinirano i učinkovito korištenje kolektivnih prednosti u sklopu Partnerskog okvira primjenom prilagođenog pristupa trećim zemljama kako bi se zajedničkim snagama upravljalo migracijama te dodatno poboljšala suradnja u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata (vidjeti i današnje izvješće o provedbi Partnerskog okvira: IP/17/402).

Dodatne informacije:Pitanja i odgovori: Trenutačno stanje u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata;Preporuka o učinkovitijoj provedbi vraćanja;Komunikacija: Akcijski plan o vraćanju;Prilog Akcijskom planu o vraćanju;Priopćenje za tisak: Komisija poziva na više zalaganja za provedbu mjera solidarnosti u okviru Europskog migracijskog programa.

 

EUROSTAT: siječanj 2017. u odnosu na prosinac 2016. – industrijske proizvođačke cijene u europodručju veće za 0,7 posto, u području EU28 za 0,8 posto

U usporedbi s prosincem 2016. u siječnju 2017. industrijske proizvođačke cijene u europodručju (EA19) povećale su se za 0,7 posto, a u području EU28 za 0,8 posto, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U prosincu 2016. cijene u europodručju povećale su se za 0,8 posto, a u području EU28 za 0,9 posto. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

 

EUROSTAT: siječanj 2017. – stopa nezaposlenosti u europodručju 9,6 posto, u području EU28 8,1 posto

U siječnju 2017. desezonirana stopa nezaposlenosti u europodručju (EA19) iznosila je 9,6 posto, što je stabilno u odnosu na prosinac 2016., no manje u odnosu na 10,4 posto u siječnju 2016. To je najniža stopa zabilježena u europodručju od svibnja 2009. U siječnju 2017. stopa nezaposlenosti u području EU28 iznosila je 8,1 posto, što je smanjenje u odnosu na 8,2 posto u prosincu 2016. i 8,9 posto u siječnju 2016. To je najniža stopa zabilježena u području EU28 od siječnja 2009. Podaci su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

 

EUROSTAT: brza procjena – u veljači 2017. godišnja stopa inflacije u europodručju povećala se na 2,0 posto

Očekuje se da će godišnja stopa inflacije u europodručju u veljači 2017. iznositi 2,0 posto, što je povećanje u odnosu na 1,8 posto u siječnju 2017., navodi se u brzoj procjeni Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Iz analize glavnih sastavnica inflacije u europodručju vidljivo je da će najveću godišnju stopu inflacije u veljači zabilježiti energija (9,2 posto; u siječnju 8,1 posto), zatim hrana, alkohol i duhan (2,5 posto; u siječnju 1,8 posto), usluge (1,3 posto; u siječnju 1,2 posto) te neenergetska industrijska roba (0,2 posto; u siječnju 0,5 posto). Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

 

 

Ostali članci
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.12.2017.

Novosti Europske komisije 21.12.2017.

21. prosinca 2017. u 11:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 20.12.2017.

Novosti Europske komisije 20.12.2017.

20. prosinca 2017. u 11:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 19.12.2017.

Novosti Europske komisije 19.12.2017.

19. prosinca 2017. u 11:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.12.2017.

Novosti Europske komisije 15.12.2017.

15. prosinca 2017. u 11:07
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 14.12.2017.

Novosti Europske komisije 14.12.2017.

14. prosinca 2017. u 15:03
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.12.2017.

Novosti Europske komisije 13.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 12.12.2017.

Novosti Europske komisije 12.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:06
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 06.12.2017.

Novosti Europske komisije 06.12.2017.

6. prosinca 2017. u 13:47
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 05.12.2017.

Novosti Europske komisije 05.12.2017.

5. prosinca 2017. u 13:04
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 04.12.2017.

Novosti Europske komisije 04.12.2017.

4. prosinca 2017. u 12:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 30.11.2017.

Novosti Europske komisije 30.11.2017.

30. studenog 2017. u 8:02
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 29.11.2017.

Novosti Europske komisije 29.11.2017.

29. studenog 2017. u 7:54
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 28.11.2017.

Novosti Europske komisije 28.11.2017.

28. studenog 2017. u 7:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 27.11.2017.

Novosti Europske komisije 27.11.2017.

27. studenog 2017. u 7:58
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 24.11.2017.

Novosti Europske komisije 24.11.2017.

24. studenog 2017. u 8:10
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 23.11.2017.

Novosti Europske komisije 23.11.2017.

23. studenog 2017. u 9:00
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.11.2017.

Novosti Europske komisije 21.11.2017.

21. studenog 2017. u 8:30
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 18.11.2017.

Novosti Europske komisije 18.11.2017.

18. studenog 2017. u 9:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 17.11.2017.

Novosti Europske komisije 17.11.2017.

17. studenog 2017. u 9:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 16.11.2017.

Novosti Europske komisije 16.11.2017.

16. studenog 2017. u 9:15
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.11.2017.

Novosti Europske komisije 15.11.2017.

15. studenog 2017. u 12:17
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.11.2017.

Novosti Europske komisije 13.11.2017.

13. studenog 2017. u 7:50
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 10.11.2017.

Novosti Europske komisije 10.11.2017.

10. studenog 2017. u 13:48
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 09.11.2017.

Novosti Europske komisije 09.11.2017.

9. studenog 2017. u 13:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 31.10.2017.

Novosti Europske komisije 31.10.2017.

31. listopada 2017. u 7:43
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :