Pretraživanje

Novosti Europske komisije

Objavljeno: 6.12.2017. u 13:47
|

Novosti Europske komisije 06.12.2017.

Novosti Europske komisije : Novosti Europske komisije 06.12.2017.


Komisija utvrđuje plan za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije

Planom djelovanja i nizom konkretnih mjera Europska komisija danas ispunjuje obećanje o produbljenju europske ekonomske i monetarne unije koje je najavljeno u Govoru predsjednika Jean-Claude Junckera o stanju Unije 2017. i Izvješću petorice predsjednika iz 2015.

Na temelju vizije iznesene u Izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015., Dokumentu za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije i Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a iz proljeća 2017., Europska komisija utvrđuje plan za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije te konkretne mjere koje treba poduzeti u sljedećih 18 mjeseci. U okviru paketa predstavljeno je i više inicijativa čiji je opći cilj ojačati jedinstvo,učinkovitost i demokratsku odgovornost europske ekonomske i monetarne unije do 2025.

Predsjednik Juncker izjavio je: „Nakon godina krize vrijeme je da budućnost Europe uzmemo u vlastite ruke. Sadašnji stabilan gospodarski rast daje nam poticaj da započnemo s mjerama kojima ćemo osigurati ujedinjeniju, učinkovitiju i demokratičniju ekonomsku i monetarnu uniju od koje će koristi imati svi naši građani. Ovaj povoljni trenutak stoga trebamo iskoristiti za djelovanje.

Produbljenje ekonomske i monetarne unije (EMU) sredstvo je koje pridonosi otvaranju novih radnih mjesta, rastu, ulaganjima, socijalnoj pravednosti i makroekonomskoj stabilnosti. Jedinstvena valuta Europljanima pruža zaštitu i mogućnosti, a snažno i stabilno europodručje važno je za njegove članice i za EU u cjelini. Proteklih su godina poduzete važne institucijske reforme za jačanje europskog EMU-a, no unatoč tome njegova struktura još nije dovršena. U današnjem su planu u obzir uzeti preostali izazovi te definirani daljnji koraci.

Ekonomska i financijska kriza koja je pogodila Europu nije započela u europodručju, ali je razotkrila njegove institucijske nedostatke. Gotovo deset godina poslije, zahvaljujući odlučnim naporima na svim razinama, Europa je doživjela snažan oporavak i gospodarski rast u svim državama članicama. Nezaposlenost je na najnižoj razini od 2008., a gospodarsko raspoloženje na najvišoj razini od 2000. Osim toga, Europljani su iskazali dosad najveću potporu jedinstvenoj valuti od uvođenja novčanica i kovanica eura.

Time se otvara prilika za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije. Kako je dogovoreno u Programu čelnika, sljedećih 18 mjeseci trebalo bi iskoristiti za poduzimanje potrebnih mjera, kako je dogovoreno u Programu čelnika.

Osim plana, današnji paket sadržava i četiri glavne inicijative:

  • Prijedlog o osnivanju Europskog monetarnog fonda(EMF), koji bi se uključio u pravni okvir Unije i bio utemeljen na čvrstoj strukturi Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM). Proteklih je godina ESM imao odlučujuću ulogu u zaštiti stabilnosti europodručja pomažući državama članicama da ponovno dobiju ili zadrže pristup tržištima državnih obveznica. EMF bi se temeljio na strukturi ESM-a čija bi postojeća financijska i institucijska struktura ostala u osnovi nepromijenjena, uključujući u pogledu uloge koju imaju nacionalni parlamenti. To znači da bi EMF nastavio pružati pomoć državama članicama u europodručju koje se suočavaju s financijskim poteškoćama. Osim toga, EMF bi osigurao zajednički zaštitni mehanizam za jedinstveni fond za sanaciju te imao ulogu zajmodavca u krajnjoj nuždi kako bi se olakšala uredna sanacija banaka u poteškoćama. Predviđeno je i brže donošenje odluka u hitnim slučajevima te izravnije sudjelovanje u upravljanju programima financijske pomoći. EMF bi s vremenom mogao razviti nove financijske instrumente, primjerice kao potporu mogućoj funkciji stabilizacije. Europski parlament i Vijeće pozivaju se da donesu taj prijedlog do sredine 2019.
  • Prijedlog o uključivanju sadržaja Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u pravni okvir Unije, uzimajući u obzir odgovarajuću fleksibilnost predviđenu Paktom o stabilnosti i rastu koju Komisija uzima u obzir od siječnja 2015. Potpisnice Ugovora, ukupno 25 država članica, 2012. pravno su se obvezale uključiti sadržaj tog Ugovora u pravo Unije pet godina nakon njegova stupanja na snagu, odnosno 1. siječnja 2018., što je zatražio i Europski parlament. Prijedlogom se u pravo Unije uključuju glavni elementi Ugovora radi potpore čvrstim fiskalnim okvirima na nacionalnoj razini, što je u potpunosti u skladu s postojećim pravilima iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Europski parlament i Vijeće pozivaju se da donesu taj prijedlog do sredine 2019.
  • Komunikacija o novim proračunskim instrumentima za stabilno europodručje u okviru Unije u kojoj je iznesena vizija o tome kako unutar sadašnjeg i budućeg okvira javnih financija EU-a razviti određene proračunske funkcije koje su nužne za europodručje i EU u cjelini. U Komunikaciji se raspravlja o četiri specifične funkcije: a) potpora državama članicama u provedbi strukturnih reformi s pomoću instrumenta za provedbu reformi i tehničke potpore na zahtjev država članica; b) posebni instrument za konvergenciju za države članice koje su u postupku uvođenja eura; c) zaštitni mehanizam za bankarsku uniju, u okviru EMF-a/ESM-a, koji bi trebao biti dogovoren do sredine 2018. i postati operativan do 2019.; i d) funkcija stabilizacije za održavanje razine ulaganja u slučaju asimetričnih šokova. Komisija će predstaviti potrebne inicijative u svibnju 2018. u okviru svojih prijedloga za višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2020. Europski parlament i Vijeće potom će biti pozvani da te prijedloge donesu do sredine 2019. Za razdoblje od 2018. do 2020. Komisija predlaže i jačanje Programa potpore strukturnim reformamaudvostručenjem sredstava dostupnih za aktivnosti tehničke potpore tako da do 2020. na raspolaganju bude 300 milijuna EUR. Komisija predlaže i da se novi instrument za provedbu reformi testira u pilot-fazi. U tu svrhu predlaže ciljane izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama kojom se uređuju europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) radi proširenja mogućnosti upotrebe dijela njihove pričuve za ostvarenje postignuća za potporu dogovorenim reformama. Europski parlament i Vijeće pozivaju se da navedena dva prijedloga donesu u 2018.
  • Komunikacija u kojoj je riječ o mogućoj dužnosti europskog ministra gospodarstva i financija koji bi obnašao dužnost potpredsjednika Komisije i predsjednika Euroskupine, što je mogućnost predviđena postojećim ugovorima EU-a. Spajanjem postojećih odgovornosti i dostupnog stručnog znanja, tom novom dužnosti ojačala bi se dosljednost, učinkovitost, transparentnost i demokratska odgovornost donošenja ekonomskih politika u EU-u i europodručju, uz puno poštovanje nacionalnih nadležnosti. Postizanje zajedničkog dogovora o ulozi ministra do sredine 2019. omogućilo bi uspostavu te nove dužnosti u okviru sljedećeg sastava Komisije. Euroskupina bi mogla odlučiti izabrati ministra za svojeg predsjednika u dva uzastopna mandata radi usklađivanja obaju mandata.

Današnji paket nije ni prvi ni zadnji korak u procesu dovršetka ekonomske i monetarne unije, jednom od najvećih prioriteta Komisije predsjednika Junckera koji je iznesen u njegovim Političkim smjernicama, u Izvješću petorice predsjednika i dokumentima za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unijei budućnosti financija. Sve dosad pokrenute inicijative potaknute su potrebom za povezivanjem solidarnosti i odgovornosti na svim razinama, što je i glavni prioritet današnjeg paketa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_hr.htm


Institucije EU-a postigle dogovor o modernizaciji trgovinske zaštite u EU-u

Komisija, Vijeće i Europski parlament sinoć su postigli politički dogovor o obliku modernizacije instrumenata trgovinske zaštite u EU-u. Dogovorenim će se promjenama antidampinški i antisubvencijski postupci prilagoditi izazovima globalnoga gospodarstva: istrage će za mala poduzeća postati kraće, transparentnije i jednostavnije. U nekim slučajevima uzrokovat će više pristojbe zbog prilagodbe postojećeg pravila „niže pristojbe”. Predsjednik Juncker izjavio je: „Moramo odvažno i učinkovito raditi na tome da se europski proizvođači i radnici zaštite od nepoštenih trgovačkih praksi, a današnji će nam dogovor dati dodatan alat da to i postignemo. Nismo naivni kad je riječ o trgovini, a to ponovno potvrđuje i skup promjena o kojima je danas postignut dogovor.” Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström dodala je: „Bolje ikad nego nikad. Trebalo nam je neko vrijeme da se ovo ostvari, ali današnji dogovor znači da, uz nedavno dogovorene promjene u antidampinškoj metodologiji, EU-ov skup instrumenata za trgovinsku zaštitu može biti odgovor na globalne izazove.” Dogovorom je završen postupak koji je Komisija pokrenula 2013. i predstavlja uravnotežen rezultat jer se u njemu uzimaju u obzir interesi proizvođača, korisnika i uvoznika u EU-u. Promjene će stupiti na snagu kad ih službeno potvrde Vijeće i Europski parlament. Dodatne informacije dostupne su upriopćenju za medije.


Pravedno oporezivanje: EU objavio popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija

Ministri financija država članica EU-a na današnjem su sastanku u Bruxellesu postigli dogovor o prvom EU-ovu popisu nekooperativnih poreznih jurisdikcija.

Na popis je uvršteno 17 zemalja koje nisu ispunile dogovorene standarde dobrog poreznog upravljanja. Osim toga, 47 zemalja obvezalo se ukloniti nedostatke u svojem poreznom sustavu i ispuniti tražene kriterije nakon kontakata s EU-om.

Tom bi se, dosad neviđenom, metodom trebala povisiti globalna razina dobrog poreznog upravljanja i pomoći u sprječavanju velikih poreznih zlouporaba koje su otkrivene u nedavnim skandalima poput Rajskih dokumenata.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, rekao je: „Sastavljanje prve EU-ove crne liste poreznih oaza velika je pobjeda transparentnosti i poštenja. Međutim, proces ne završava ovdje. Moramo povećati pritisak na zemlje s popisa da poprave situaciju. Jurisdikcije s crne liste moraju se suočiti s posljedicama u obliku odvraćajućih sankcija, a one koje su preuzele određene obveze, te obveze moraju brzo i vjerodostojno ostvariti. Ne smije biti mjesta naivnosti: obećanja se moraju provesti u djela. Nitko ne smije biti pošteđen.” 

Ideja za EU-ov popis izvorno je došla iz Komisije, a poslije su je preuzele države članice. Sastavljanje popisa potaknulo je aktivan angažman mnogih međunarodnih partnera EU-a. Međutim, rad se mora nastaviti jer dodatnih 47 zemalja treba ispuniti kriterije EU-a do kraja 2018., odnosno 2019. kad je riječ o zemljama u razvoju bez financijskih središta, kako ne bi dospjele na popis. Komisija očekuje od država članica da nastave rad na uvođenju čvrstih i odvraćajućih protumjera u slučaju jurisdikcija s popisa kojima bi se dopunile postojeće obrambene mjere na razini EU-a povezane s financiranjem.

Objavljeni su cijelo priopćenje za medije, memorandum i informativni članak.

Ostali članci
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.12.2017.

Novosti Europske komisije 21.12.2017.

21. prosinca 2017. u 11:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 20.12.2017.

Novosti Europske komisije 20.12.2017.

20. prosinca 2017. u 11:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 19.12.2017.

Novosti Europske komisije 19.12.2017.

19. prosinca 2017. u 11:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.12.2017.

Novosti Europske komisije 15.12.2017.

15. prosinca 2017. u 11:07
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 14.12.2017.

Novosti Europske komisije 14.12.2017.

14. prosinca 2017. u 15:03
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.12.2017.

Novosti Europske komisije 13.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 12.12.2017.

Novosti Europske komisije 12.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:06
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 05.12.2017.

Novosti Europske komisije 05.12.2017.

5. prosinca 2017. u 13:04
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 04.12.2017.

Novosti Europske komisije 04.12.2017.

4. prosinca 2017. u 12:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 30.11.2017.

Novosti Europske komisije 30.11.2017.

30. studenog 2017. u 8:02
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 29.11.2017.

Novosti Europske komisije 29.11.2017.

29. studenog 2017. u 7:54
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 28.11.2017.

Novosti Europske komisije 28.11.2017.

28. studenog 2017. u 7:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 27.11.2017.

Novosti Europske komisije 27.11.2017.

27. studenog 2017. u 7:58
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 24.11.2017.

Novosti Europske komisije 24.11.2017.

24. studenog 2017. u 8:10
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 23.11.2017.

Novosti Europske komisije 23.11.2017.

23. studenog 2017. u 9:00
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.11.2017.

Novosti Europske komisije 21.11.2017.

21. studenog 2017. u 8:30
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 18.11.2017.

Novosti Europske komisije 18.11.2017.

18. studenog 2017. u 9:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 17.11.2017.

Novosti Europske komisije 17.11.2017.

17. studenog 2017. u 9:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 16.11.2017.

Novosti Europske komisije 16.11.2017.

16. studenog 2017. u 9:15
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.11.2017.

Novosti Europske komisije 15.11.2017.

15. studenog 2017. u 12:17
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.11.2017.

Novosti Europske komisije 13.11.2017.

13. studenog 2017. u 7:50
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 10.11.2017.

Novosti Europske komisije 10.11.2017.

10. studenog 2017. u 13:48
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 09.11.2017.

Novosti Europske komisije 09.11.2017.

9. studenog 2017. u 13:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 31.10.2017.

Novosti Europske komisije 31.10.2017.

31. listopada 2017. u 7:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 30.10.2017.

Novosti Europske komisije 30.10.2017.

30. listopada 2017. u 7:31
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :