Pretraživanje

Novosti Europske komisije

Objavljeno: 14.12.2017. u 12:06
|

Novosti Europske komisije 12.12.2017.

Novosti Europske komisije : Novosti Europske komisije 12.12.2017.

Glifosat: Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu i najavljuje više transparentnosti u znanstvenim procjenama

Danas donesenom Komunikacijom Komisija odgovara na europsku građansku inicijativu „Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida" i obvezuje se iznijeti zakonodavni prijedlog u 2018. kako bi još više povećala transparentnost i kvalitetu studija koje se upotrebljavaju kao temelj za znanstvene procjene tvari.

 

Kao odgovor na europsku građansku inicijativu Europska komisija odgovara na zabrinutost građana EU-a i najavljuje mjere kojima je cilj osiguranje veće transparentnosti postupka odobrenja, ograničenja ili zabrane pesticida.

Današnjom komunikacijom precizira se sljedeće:

  • kao odgovor na građansku inicijativu, navode se detaljna objašnjenja propisa EU-a o pesticidima;
  • najavljuje se zakonodavni prijedlog za proljeće 2018. kojemu je cilj povećanje transparentnosti, kvalitete i neovisnosti znanstvenih procjena tvari, primjerice pristup javnosti neobrađenim podacima te
  • se najavljuju buduće izmjene zakonodavstva kako bi se ojačalo upravljanje relevantnim studijama, među ostalim primjerice sudjelovanje javnih tijela u postupku odlučivanja o tome koje se studije trebaju provesti za određeni predmet.

Osim toga, na temelju iscrpne znanstvene procjene svih dostupnih podataka o glifosatu, u kojoj je zaključeno da ne postoji veza između glifosata i raka kod ljudi, te pozitivnog ishoda glasovanja predstavnika država članica 27. studenoga 2017., Komisija je danas donijela odluku o produljenju odobrenja glifosata na razdoblje od 5 godina. Komisija obično predlaže odobrenje na 15 godina ako su ispunjeni svi kriteriji odobrenja, međutim, glifosat nije uobičajen slučaj. Komisija je u više navrata razmatrala to pitanje i posljednjih mjeseci radila na donošenju odluke koja će dobiti najveću moguću potporu država članica te osigurati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Pri donošenju Komisijina završnog prijedloga za produljenje na 5 godina u obzir su uzete i posljednje neobvezujuće rezolucije koje je donio Europski parlament.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Odlično je da je više od milijun građana EU-a posvetilo svoje vrijeme kako bi se izravno uključilo u rješavanje važnog pitanja. Komisija ih je poslušala i sada će djelovati. Potrebna je veća transparentnost u donošenju odluka u tom području. Na proljeće će Komisija donijeti prijedloge o pitkoj vodi koje smo obećali kao odgovor na uspješnu inicijativu. Da zaključim, snažno podupirem pravo građana da se uključe u rješavanje ovog pitanja i pozivam Parlament i Vijeće da brzo donesu prijedloge kako bi europske građanske inicijative u budućnosti bile uspješnije."

Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, izjavio je: „Od početka svojeg mandata snažno sam podupirao veću transparentnost u donošenju odluka i u pristupu znanstvenim studijama na kojima se temelji odobrenje aktivnih tvari. Do proljeća 2018. iznijet ću prijedlog za rješavanje tih pitanja. No jednako je važno da države članice preuzmu odgovornost u pogledu odobravanja pesticida na svojim tržištima. Moraju osigurati i da se pesticidi upotrebljavaju održivo i u potpunosti u skladu sa zahtjevima označavanja. Naši su ciljevi transparentnost, neovisnost i održiva uporaba pesticida. Ona bi trebala biti temelj našeg rada i na to ću biti usmjeren.”

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5191_hr.htm

 

Sigurnosna unija: Komisija rješava nedostatke u protoku informacija za bolju zaštitu građana EU-a

 

Komisija danas predlaže rješavanje nedostataka u protoku informacija poboljšanjem informacijskih sustava EU-a za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama te omogućivanjem pametnije i učinkovitije povezanosti među njima.

Mjerama će se omogućiti i razmjena informacija i podataka među različitim sustavima te osigurati da službenici graničnog nadzora i policijski službenici imaju pristup pravim informacijama u trenutku kad ih trebaju za obavljanje svojeg posla, osiguravajući pritom najviše standarde zaštite podataka i potpuno poštovanje temeljnih prava. U kontekstu nedavnih izazova u području sigurnosti i migracija prijedlogom će se zahvaljujući boljem upravljanjem vanjskim granicama EU-a i povećanjem unutarnje sigurnosti omogućiti veća sigurnost građana EU-a .

 

Prvi potpredsjednik Frans Timmermansizjavio je: Brzina je važna kad je riječ o zaštiti naših građana od terorizma i spašavanju života. Trenutačno naši informacijski sustavi EU-a za sigurnost te upravljanje granicama rade neovisno te se zbog toga usporava provedba zakona. Zahvaljujući našem prijedlogu oni će postati u potpunosti interoperabilni. To znači da će tijela za provedbu zakona bilo gdje u EU-u moći izravno i trenutačno pristupiti svim dostupnim informacijama.

Povjerenik za migracije, građanstvo i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je: Danas dovršavamo zadnji i najvažniji element našeg rada kako bi se uklonili nedostaci u našim informacijskim sustavima za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama. Sada službenici granične kontrole te imigracijski i policijski službenici mogu dobiti prave informacije u pravo vrijeme za obavljanje njihova posla. To je ključna inicijativa ove Komisije te pozivam suzakonodavce da dovrše svoj rad na tome kao prioritet do kraja 2018.

 

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Teroristi i opasni zločinci ne bi smjeli ostati neopaženi. To je ambiciozan, nov pristup upravljanju postojećim informacijama i njihovoj upotrebi: inteligentniji, ciljani pristup, koji odgovara na problem višestrukih identiteta i jača učinkovite policijske kontrole te daje cjelovitu sliku kako bi se zaštitili građani EU-a uz istovremenu sustavnu zaštitu podataka.

 

Informacijski sustavi EU-a trenutačno ne mogu komunicirati međusobno te se podaci pohranjuju odvojeno u nepovezanim sustavima i zbog toga su rascjepkani, kompleksni i teško ih je upotrebljavati. To dovodi do rizika da se propuste važne informacije te da teroristi i zločinci izbjegnu kontrole koristeći se višestrukim ili lažnim identitetima te se ugrožava unutarnja sigurnost EU-a i povećava složenost upravljanja granicama i migracijama. Danas predloženim mjerama uklonit će se ti nedostaci i osigurati da službenici graničnog nadzora i policijski službenici dobiju potpune, točne i pouzdane informacije. S pomoću tih novih alata lakše će se prepoznati osobe koje su sigurnosna prijetnja ne samo pri prelasku granica EU-a već i tijekom putovanja unutar schengenskog područja . Istovremenom provjerom informacija u različitim bazama podataka i pojednostavnjenjem pristupa za tijela za provedbu zakona novi će alati brzo upozoriti službenike graničnog nadzora ili policijske službenike koristi li se određena osoba višestrukim ili lažnim identitetima. Osim toga, lakše će se prepoznati ranjive osobe kao što su maloljetnici bez pratnje te će se pritom osigurati zaštita podataka i temeljnih prava.

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5202_hr.htm

Ostali članci
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.12.2017.

Novosti Europske komisije 21.12.2017.

21. prosinca 2017. u 11:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 20.12.2017.

Novosti Europske komisije 20.12.2017.

20. prosinca 2017. u 11:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 19.12.2017.

Novosti Europske komisije 19.12.2017.

19. prosinca 2017. u 11:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.12.2017.

Novosti Europske komisije 15.12.2017.

15. prosinca 2017. u 11:07
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 14.12.2017.

Novosti Europske komisije 14.12.2017.

14. prosinca 2017. u 15:03
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.12.2017.

Novosti Europske komisije 13.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 06.12.2017.

Novosti Europske komisije 06.12.2017.

6. prosinca 2017. u 13:47
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 05.12.2017.

Novosti Europske komisije 05.12.2017.

5. prosinca 2017. u 13:04
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 04.12.2017.

Novosti Europske komisije 04.12.2017.

4. prosinca 2017. u 12:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 30.11.2017.

Novosti Europske komisije 30.11.2017.

30. studenog 2017. u 8:02
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 29.11.2017.

Novosti Europske komisije 29.11.2017.

29. studenog 2017. u 7:54
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 28.11.2017.

Novosti Europske komisije 28.11.2017.

28. studenog 2017. u 7:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 27.11.2017.

Novosti Europske komisije 27.11.2017.

27. studenog 2017. u 7:58
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 24.11.2017.

Novosti Europske komisije 24.11.2017.

24. studenog 2017. u 8:10
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 23.11.2017.

Novosti Europske komisije 23.11.2017.

23. studenog 2017. u 9:00
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.11.2017.

Novosti Europske komisije 21.11.2017.

21. studenog 2017. u 8:30
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 18.11.2017.

Novosti Europske komisije 18.11.2017.

18. studenog 2017. u 9:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 17.11.2017.

Novosti Europske komisije 17.11.2017.

17. studenog 2017. u 9:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 16.11.2017.

Novosti Europske komisije 16.11.2017.

16. studenog 2017. u 9:15
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.11.2017.

Novosti Europske komisije 15.11.2017.

15. studenog 2017. u 12:17
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.11.2017.

Novosti Europske komisije 13.11.2017.

13. studenog 2017. u 7:50
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 10.11.2017.

Novosti Europske komisije 10.11.2017.

10. studenog 2017. u 13:48
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 09.11.2017.

Novosti Europske komisije 09.11.2017.

9. studenog 2017. u 13:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 31.10.2017.

Novosti Europske komisije 31.10.2017.

31. listopada 2017. u 7:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 30.10.2017.

Novosti Europske komisije 30.10.2017.

30. listopada 2017. u 7:31
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :