Pretraživanje

Novosti Europske komisije

Objavljeno: 30.11.2017. u 8:02
|

Novosti Europske komisije 30.11.2017.

Novosti Europske komisije : Novosti Europske komisije 30.11.2017.

Pravedno oporezivanje: Komisija predlaže nove alate za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om

Europska komisija danas je predstavila nove alate kojima želi sustav PDV-a u EU-u učiniti otpornijim na prijevare te ispraviti zakonske nedostatke koji su mogu dovesti do velikih prijevara povezanih s PDV-om.

Novim se pravilima želi povećati povjerenje među državama članicama radi razmjene veće količine informacija te poboljšati suradnja nacionalnih poreznih tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva.

Iz najopreznijih je procjena vidljivo da prijevare povezane s PDV-om u državama članicama mogu dovesti do gubitka prihoda većeg od 50milijardiEUR godišnje, a taj bi novac trebalo namijeniti javnom ulaganju u bolnice, škole i ceste. Informacije otkrivene u Rajskim dokumentima opet pokazuju kako mehanizmi za izbjegavanje poreza mogu pomoći bogatim pojedincima i poduzećima da zaobiđu pravila EU-a o PDV-u i izbjegnu plaćanje svojeg dijela poreza. Iz nedavnih je izvješća vidljivo da se mehanizmi prijevara povezanih s PDV-om mogu upotrebljavati za financiranje kriminalnih organizacija, među ostalim terorista.

Današnji bi prijedlozi državama članicama omogućili veću razmjenu bitnih informacija i bliskiju suradnju u borbi protiv tih aktivnosti.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: Prekogranične prijevare povezane s PDV-om jedan su od glavnih uzroka gubitka prihoda država članica i proračuna EU-a. Današnji prijedlog pomoći će u jačanju suradnje među institucijama koje djeluju nacionalno i na razini EU-a u cilju uspješnog rješavanja tog problema i poboljšanja naplate poreza.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Rajski dokumenti opet pokazuju da neki iskorištavaju blagu primjenu pravila EU-a o PDV-u kako bi platili manje PDV-a nego drugi. A znamo da prijevare povezane s PDV-om mogu biti izvor financiranja kaznenih djela, uključujući terorizam. Za borbu protiv toga razmjena informacija među nacionalnim nadležnim tijelima mora biti puno djelotvornija nego što je trenutačno, a današnji će prijedlozi to omogućiti. Na primjer, EU-ova mreža stručnjaka za borbu protiv prijevara Eurofisc imat će pristup podacima o registraciji automobila iz drugih država članica, čime će se zaustaviti velik izvor prijevara povezanih s PDV-om za prodaju novih odnosno rabljenih automobila.

Iako porezna tijela država članica već razmjenjuju dio informacija o poslovanju i prekograničnoj prodaji, ta suradnja uvelike ovisi o ručnoj obradi informacija. Istodobno, informacije o PDV-u i podaci o organiziranim kriminalnim skupinama uključenima u najteže slučajeve prijevara povezanih s PDV-om ne dostavljaju se sustavno tijelima EU-a za izvršavanje zakonodavstva. Naposljetku, nedostatak koordinacije istraga među poreznim upravama i tijelima za izvršavanje zakonodavstva na nacionalnoj razini i razini EU-a znači da se ta dinamična kriminalna aktivnost trenutačno ne prati i ne rješava dovoljno brzo.

Današnjim bi se prijedlozima ojačala suradnja država članica i omogućilo bi im se brže i učinkovitije suzbijanje prijevara povezanih s PDV-om, među ostalim prijevara na internetu. Zajedničkom primjenom prijedloga povećala bi se naša sposobnost praćenja i zaustavljanja počinitelja prijevara i kaznenih djela koji kradu porezne prihode za vlastitu korist.

Ključne su mjere u okviru tog zakonodavstva:

  • jačanje suradnje među državama članicama: prijevare povezane s PDV-om mogu se dogoditi u nekoliko minuta, što znači da države članice moraju imati alate za što brže djelovanje. Današnjim bi se prijedlogom uspostavio internetski sustav za razmjenu informacija s Eurofiscom, postojećom EU-ovom mrežom stručnjaka za borbu protiv prijevara. Taj bi sustav državama članicama omogućio obradu, analizu i provjeru podataka o prekograničnim aktivnostima kako bi se osigurala što brža i točnija procjena rizika. U cilju povećanja sposobnosti država članica da provjeravaju prekogranične isporuke, službenici dvaju ili više nacionalnih poreznih tijela mogli bi oformiti zajednički tim za provjere radi borbe protiv prijevara, što je posebice važno za slučajeve prijevare u sektoru e-trgovine. Eurofiscu bi se dale nove ovlasti za koordinaciju prekograničnih istraga
  • suradnja s tijelima za izvršavanje zakonodavstva: novim bi se mjerama otvorili novi kanali za komunikaciju i razmjenu podataka među poreznim tijelima i europskim tijelima za izvršavanje zakonodavstva o prekograničnim aktivnostima za koje se sumnja da bi mogle dovesti do prijevara povezanih s PDV-om: OLAF, Europol i novoosnovani Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Suradnja s europskim tijelima omogućila bi unakrsnu provjeru nacionalnih informacija, kaznenih evidencija, baza podataka i drugih informacija Europola i OLAF-a kako bi se utvrdili stvarni počinitelji prijevara i njihove mreže
  • razmjena ključnih informacija o uvozu iz zemalja izvan EU-a: razmjena informacija između poreznih i carinskih tijela dodatno bi se poboljšala za određene carinske postupke koji su trenutačno podložni prijevarama povezanima s PDV-om. U posebnom postupku roba koja dolazi iz zemalja izvan EU-a s krajnjim odredištem u jednoj od država članica može stići u EU preko druge države članice i biti provezena dalje bez naplate PDV-a. PDV se naplaćuje tek kad roba dođe do krajnjeg odredišta. Ta bi karakteristika sustava PDV-a u EU-u trebala olakšati trgovinu poštenim poduzećima, ali može se zloupotrijebiti kako bi se roba preusmjerila na crno tržište te zaobišlo ikakvo plaćanje PDV-a. Novim bi se pravilima osiguralo prosljeđivanje informacija o robi koja pristiže i ojačala bi se suradnja poreznih i carinskih tijela u svim državama članicama.
  • Razmjena informacija o automobilima: trgovina automobilima također je ponekad podložna prijevarama zbog razlika u primjeni PDV-a na nove i na rabljene automobile. Noviji ili sasvim novi automobili, kod kojih je cijeli iznos oporeziv, mogu se prodati kao rabljena roba, kod koje samo profitna marža podliježe PDV-u. Kako bi se suzbio taj oblik prijevare, službenicima Eurofisca omogućio bi se pristup podacima o registraciji automobila iz drugih država članica.

Ti će se zakonodavni prijedlozi sada podnijeti Europskom parlamentu na savjetovanje te Vijeću na donošenje.


Sastanak na vrhu Afričke unije i Europske unije – ulaganje u mlade za održivu budućnost

Peti sastanak na vrhu Afričke unije i Europske unije održan je 29. i 30. studenoga u Abidjanu, a bio je posvećen temi mladih. Na sastanku na vrhu okupili su se čelnici 55 država članica Afričke unije i 28 država članica Europske unije. Tom je prilikom predsjednik Juncker izjavio:„Tijekom sastanka na vrhu mnogo smo razgovarali o mladima. Već je danas većina građana Afrike mlađa od 25 godina, a do sredine ovog stoljeća svaki četvrti stanovnik na svijetu bit će iz Afrike. No ta demografska dividenda ne može ostvariti rezultate bez pametnih ulaganja. Upravo ćemo zato ulaganja usmjeriti na obrazovanje, infrastrukturu, održavanje mira i sigurnosti te na dobro upravljanje, čime će se omogućiti stvaranje dobrog poslovnog okruženja i uvjeta za rast i otvaranje neophodnih radnih mjesta.” Cijelu predsjednikovu izjavu možete pročitati ovdje. U svojoj su političkoj izjavi europski i afrički čelnici istaknuli zajedničku predanost ulaganju u mlade za održivu budućnost. Konkretno, obvezali su se da će svoje djelovanje usmjeriti na četiri strateška prioriteta: 1. Pokretanje ulaganja za strukturnu i održivu preobrazbu Afrike; 2. Ulaganje u ljude putem obrazovanja, znanosti, tehnologije i razvoja vještina; 3. Jačanje otpornosti, mira, sigurnosti i upravljanja; 4. Upravljanje mobilnošću i migracijama. EU su predstavljali predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Vijeća EU-a Donald Tusk te visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini, potpredsjednik nadležan za jedinstveno digitalno tržište EU-a Andrus Ansip i povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica. Afričku uniju predstavljali su predsjednik Afričke unije Alpha Condé i predsjednik Komisije Afričke unije Moussa Faki Mahamat.Cijelo izvješće za tisak za tisak, Zajednička izjava Ujedinjenih naroda, Afričke unije i Europske unije. Politička izjava i Zajednička izjava o migracijskoj situaciji u Libiji bit će uskoro dostupne. Dostupni su i izjava predsjednika Junckera na završnoj konferenciji za tisak.


Komisija okupila zemlje zapadnog Sredozemlja radi jačanja suradnje u promicanju pomorskoga gospodarstva u regiji

Zemlje s obaju obala zapadnog Sredozemlja prvi put su se okupile na inicijativu Europske komisije i dogovorile razvoj održivog plavoga gospodarstva u regiji. Ministri zemalja zapadnog Sredozemlja sastali su se u Napulju kako bi pokrenule Inicijativa za održiv razvoj plavoga gospodarstva u zapadnom Sredozemlju. To će dovesti do temeljne političke stabilnosti i ekonomske sigurnosti. Vrhunac neformalnog sastanka bio je donošenje izjave koju je potpisalo deset zemalja sudionica: Alžir, Francuska, Italija, Libija, Malta, Mauritanija, Maroko, Portugal, Španjolska i Tunis. Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella rekao je: „Današnja Ministarska izjava svjedok je političke volje zemalja da podupru održiv razvoj u regiji zapadnog Sredozemlja. Želimo li imati sigurno i čisto Sredozemno more, moramo udružiti snage. Želimo li otvoriti nova radna mjesta i postići dobro i održivo plavo gospodarstvo, svi moramo raditi u istom smjeru. Lijepo je vidjeti da i države članice EU-a i naše južne partnerske zemlje i susjedi podržavaju tu inicijativu s jednakom predanošću.” Istovremeno uz održani sastanak 400 sudionika iz 30 zemalja Sredozemlja koji predstavljaju tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, privatni sektor, međunarodne organizacije te akademske organizacije i organizacije civilnog društva sastali su se na konferenciji za dionike Unije za Mediteran o plavom gospodarstvu. Dionici su raspravljali o mogućnostima i izazovima za sektore plavoga gospodarstva u Sredozemlju te o načinima poticanja gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta. Na kraju konferencije tajništvo Unije za Mediteran i Opća komisija za ribarstvo na Sredozemlju potpisali su Memorandum o razumijevanju o održivom ribarstvu.


Glavni znanstveni savjetnici Komisije objavili mišljenje o „Hrani iz oceana”

Skupina na visokoj razini Komisijina Mehanizma za znanstveno savjetovanje danas je objavila novo znanstveno mišljenje o „Hrani iz oceana”. Od znanstvenika je zatraženo da razmotre kako iz oceana dobiti više hrane i biomase, a da se pri tom ne oštete buduće generacije. Skupina na visokoj razini oblikuje preporuke o politikama kako bi se ispunili zahtjevi svjetskog stanovništva koje će se do 2050. približiti brojci od 10 milijardi. Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: Rastuće svjetsko stanovništvo ne može se nahraniti samo od poljoprivrede. Srećom, postoji ogroman potencijal oceana. Ovo će izvješće pomoći na dva načina. Upućuje na to kako možemo dobiti više hrane iz oceana te navodi kako to održivo provesti. Carlos Moedas, povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije, dodao je: Ovo sadržajno mišljenje i sveobuhvatan pregled dokaza pokazuje da Komisijin Mehanizam za znanstveno savjetovanje postaje sve uspješniji.Uvjeren sam da će vrijednost ovog mišljenja prepoznati ne samo donositelji politika u Europi, već i nacionalne vlade i svi oni kojima je stalo do budućnosti naših oceana. Istaknute preporuke: uzeti u obzir potrebe proizvođača i potrošača za uravnoteženim okvirom za proizvodnju hrane – proširiti potrošnju nižih vrsta u prehrambenom lancu (npr. alge i školjke) – razmotriti uzgoj ribe u sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i partnerskih južnih zemalja. Kako je Predsjednik Juncker najavio 13. svibnja 2015.,Komisija je osnovala Mehanizam za znanstveno savjetovanje (SAM) kako bi znanstveni stručnjaci pridonijeli kvaliteti zakonodavstva EU-a. Mehanizam je već iznio vrijedna mišljenja u područjima kao što su emisije CO2 iz automobila, kibersigurnost i biotehnologija. Članak i znanstveno mišljenje dostupni su na internetu.


Jedinstveno digitalno tržište: Pregovarači EU-a dogovorili okončanje neopravdanog geografskog blokiranja

Europski parlament, Vijeće i Komisija večeras su ispunili obveze preuzete u rujnu na digitalnom sastanku na vrhu u Tallinnu i ukinuli neopravdano geografsko blokiranje, što je bio jedan od prioritetnih dosjea EU-a za 2017.

Europski parlament, Vijeće i Komisija večeras su postigli politički dogovor o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja potrošačima koji putem interneta žele kupiti proizvode ili usluge u EU-u. Novim će se propisima potaknuti e-trgovina u korist potrošača i poduzeća koji su aktivni na rastućem europskom internetskom tržištu.

Potpredsjednik Andrus Ansip, zadužen za jedinstveno digitalno tržište, rekao je: „Danas smo okončali neopravdanu diskriminaciju pri kupnji na internetu, što je odlična vijest za potrošače. Zahvaljujući novim propisima Europljani će moći odabrati web-mjesto na kojem žele kupovati, bez uskraćivanja pristupa ili preusmjeravanja. To će se ostvariti do Božića sljedeće godine.”

Povjerenica Elżbieta Bieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, dodala je: „Jedinstveno tržište EU-a usklađujemo s digitalnim okruženjem i potrošačima omogućujemo pristup najširem izboru ponuda, bez obzira na to jesu li fizički ušli u trgovinu u drugoj zemlji ili kupuju na internetu. Sljedeći je korak sniženje cijena prekogranične dostave paketa, koje i dalje odvraćaju potrošače od kupnje i prodaje proizvoda u EU-u.”

Mariya Gabriel, povjerenica Komisije zadužena za digitalno gospodarstvo i društvo, zaključila je: „Okončanje neopravdanog geografskog blokiranja veliki je korak naprijed za potrošače i stvaranje istinski jedinstvenog digitalnog tržišta koje dobro funkcionira za sve. Uz ukidanje naknada za roaming i prenosivost, građani EU-a moći će putem interneta kupiti novi namještaj, rezervirati hotelske sobe ili upotrebljavati svoje kreditne kartice preko granica kao kod kuće.”

Za građane to znači da će preko granica, baš kao što to rade i kod kuće, putem interneta moći kupiti nove električne proizvode, unajmiti automobil ili nabaviti koncertnu kartu. Više neće biti ograničeni zahtjevima kao što je zahtjev za plaćanje debitnom ili kreditnom karticom izdanom u drugoj državi članici. Za poduzeća to znači veću pravnu sigurnost pri prekograničnom poslovanju.

Kao što je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio na digitalnom sastanku na vrhu u Tallinnu u rujnu prošle godine, za dovršenje digitalnog jedinstvenog tržišta zakonodavci EU-a moraju dovršiti sva 24 zakonodavna prijedloga koja je Komisija iznijela je od samog početka ovog mandata. Europska komisija spremna je pomoći Europskom parlamentu i Vijeću u postizanju dobrih dogovora, što dokazuje i dogovor koji je večeras omogućila.

Novim se propisima utvrđuju tri posebna slučaja u kojima nema opravdanja ni objektivnih kriterija za različito postupanje prema kupcima iz različitih država članica EU-a.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_hr.htm


Erasmus+: još jedna rekordna godina

Danas, kad završava obilježavanje 30. obljetnice Erasmusa, Europska komisija izvješćuje o postignućima programa Erasmus+ u 2016.

U izvješću o Erasmusu+ za 2016. potvrđena je ključna uloga programa u izgradnji otpornije Europe koju ujedinjuju zajedničke europske vrijednosti.

U odnosu na prethodnu godinu proračun za Erasmus+ povećao se za 7,5%. EU je uložio rekordnih 2,27 milijardi eura bespovratnih sredstava za mobilnost 725000 Europljana kako bi mogli studirati, osposobljavati se, poučavati, raditi ili volontirati u inozemstvu. U aktualnom programu, koji je pokrenut 2014., ukupno je sudjelovalo više od 2 milijuna osoba. Prošle je godine u okviru programa ulagano u 21000 projekata na kojima je sudjelovalo 79000 organizacija mladih te organizacija za obrazovanje i osposobljavanje. Riječ je o povećanju od 15% u odnosu na 2015.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics rekao je: Erasmus+ nalazi se na sredini svojeg sedmogodišnjeg puta. Ponosan sam što je program imao pozitivan utjecaj na europsko jedinstvo te na jačanje otpornosti pojedinaca i našeg društva.Mobilnost u okviru Erasmusa+ pomaže u razvoju vještina i kompetencija te osnaživanju europskog identiteta, kojim se dopunjuju i obogaćuju nacionalni i regionalni identiteti. Čelnike EU-a, koji su se 17. studenoga sastali u Göteborgu, zato smo poticali da rade na ostvarenju europskog područja obrazovanja te da do 2025. mobilnost bude dostupna svima zbog udvostručavanja broja sudionika u Erasmusu+ i uključivanja osoba u nepovoljnom položaju.

Rezultati pokazuju da je Erasmus+ na dobrom putu da postigne cilj da se od 2014. do 2020. osigura potpora za 3,7% mladih osoba u EU-u. Također pokazuju da program može doprinijeti otvorenoj Europi u kojoj je obrazovna mobilnost pravilo, kako je utvrđeno i Komunikacijom Komisije „Obrazovanjem i kulturom jačati europski integritet”. O većoj mobilnosti raspravljalo se i na radnom ručku čelnika EU-a održanom 17.studenoga u Göteborgu u Švedskoj.

U akademskoj godini 2015./2016. Erasmus+ je omogućio da ustanove visokog obrazovanja pošalju i ugoste 330000 studenata i zaposlenika, što obuhvaća i 26000 osoba koje su sudjelovale u razmjeni s partnerskim zemljama. Najviše sudionika došlo je iz Francuske, Njemačke i Španjolske, a najpoželjnije destinacije bile su Španjolska, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina.

U danas objavljenom izvješću istaknut je doprinos Erasmusa+ rješavanju općih društvenih problema 2016. Među ostalim, u okviru programa promicala se socijalna uključenost te osiguralo da mladi steknu socijalne, građanske i međukulturalne kompetencije, ali i da nauče razmišljati kritički:

§ u 2016. iz programa Erasmus+ izdvojeno je 200 milijuna eura potpore za 1200 projekata suradnje čiji je cilj promicanje tolerancije, nediskriminacije i socijalne uključenosti

§ u tom se području posebno ističe sektor mladih i njihovi projekti koji su se bavili pitanjem izbjeglica, tražitelja azila i migranata

§ objavljen je poziv na podnošenje prijedloga u vrijednosti 13 milijuna eura za razvoj politika i strategija kojima bi se spriječila nasilna radikalizacija te potaknulo uključivanje učenika u nepovoljnom položaju, među ostalim, i osoba migrantskog podrijetla. U okviru poziva financiralo se 35 projekata u kojima je sudjelovalo 245 organizacija.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4964_hr.htm

Ostali članci
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.12.2017.

Novosti Europske komisije 21.12.2017.

21. prosinca 2017. u 11:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 20.12.2017.

Novosti Europske komisije 20.12.2017.

20. prosinca 2017. u 11:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 19.12.2017.

Novosti Europske komisije 19.12.2017.

19. prosinca 2017. u 11:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.12.2017.

Novosti Europske komisije 15.12.2017.

15. prosinca 2017. u 11:07
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 14.12.2017.

Novosti Europske komisije 14.12.2017.

14. prosinca 2017. u 15:03
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.12.2017.

Novosti Europske komisije 13.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:13
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 12.12.2017.

Novosti Europske komisije 12.12.2017.

14. prosinca 2017. u 12:06
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 06.12.2017.

Novosti Europske komisije 06.12.2017.

6. prosinca 2017. u 13:47
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 05.12.2017.

Novosti Europske komisije 05.12.2017.

5. prosinca 2017. u 13:04
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 04.12.2017.

Novosti Europske komisije 04.12.2017.

4. prosinca 2017. u 12:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 29.11.2017.

Novosti Europske komisije 29.11.2017.

29. studenog 2017. u 7:54
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 28.11.2017.

Novosti Europske komisije 28.11.2017.

28. studenog 2017. u 7:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 27.11.2017.

Novosti Europske komisije 27.11.2017.

27. studenog 2017. u 7:58
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 24.11.2017.

Novosti Europske komisije 24.11.2017.

24. studenog 2017. u 8:10
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 23.11.2017.

Novosti Europske komisije 23.11.2017.

23. studenog 2017. u 9:00
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 21.11.2017.

Novosti Europske komisije 21.11.2017.

21. studenog 2017. u 8:30
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 18.11.2017.

Novosti Europske komisije 18.11.2017.

18. studenog 2017. u 9:59
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 17.11.2017.

Novosti Europske komisije 17.11.2017.

17. studenog 2017. u 9:49
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 16.11.2017.

Novosti Europske komisije 16.11.2017.

16. studenog 2017. u 9:15
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 15.11.2017.

Novosti Europske komisije 15.11.2017.

15. studenog 2017. u 12:17
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 13.11.2017.

Novosti Europske komisije 13.11.2017.

13. studenog 2017. u 7:50
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 10.11.2017.

Novosti Europske komisije 10.11.2017.

10. studenog 2017. u 13:48
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 09.11.2017.

Novosti Europske komisije 09.11.2017.

9. studenog 2017. u 13:40
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 31.10.2017.

Novosti Europske komisije 31.10.2017.

31. listopada 2017. u 7:43
Europe Direct Nova Gradiška : Novosti Europske komisije 30.10.2017.

Novosti Europske komisije 30.10.2017.

30. listopada 2017. u 7:31
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :
Europe Direct Nova Gradiška :