Pretraživanje

Kako funkcionira Europska unija

Kako funkcionira Europska unija

Kako funkcionira Europska unija : Kako funkcionira Europska unija

Vaš vodič kroz institucije EU-a

Europska unija (EU) je jedinstvena. Ona nije savezna država kao Sjedinjene Američke Države jer su njezine države članice neovisne suverene države. Europska unija nije ni posve međuvladina organizacija kao Ujedinjeni narodi jer države članice ujedinjuju dio svoje suverenosti – i tako dobivaju puno veću moć i utjecaj nego da djeluju samostalno. One ujedinjuju svoju suverenost donošenjem zajedničkih odluka u zajedničkim institucijama kao što su Europski parlament, koji biraju građani EU-a, te Europsko vijeće i Vijeće, koji predstavljaju nacionalne vlade. Oni odlučuju na temelju prijedloga Europske komisije, koja predstavlja interese EU-a u cjelini. Ali što radi svaka od tih institucija? Kako surađuju? Tko je odgovoran za što? U ovoj knjižici naći ćete odgovore na ta pitanja. Ona sadržava i kratak pregled agencija i drugih tijela koja sudjeluju u radu Europske unije te je koristan vodič kroz postupak donošenja odluka u EU-u. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto sudjeluje u tim područjima i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/kako-funkcionira-europska-unija-pbNA0113090/

Kako funkcionira Europska Unija Kako funkcionira Europska Unija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2640 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Europa u 12 lekcija (2014)

Kako funkcionira Europska unija : Europa u 12 lekcija (2014)
Koja je svrha EU‑a? Zašto i kada je osnovan? Kako funkcionira? Što je već ostvario za svoje građane i s kojim se novim izazovima danas suočava? Može li se EU u doba globalizacije uspješno natjecati s drugim velikim gospodarstvima i pritom zadržati svoje društvene norme? Koja će biti uloga Europe na svjetskoj sceni u budućnosti? Gdje će biti granice EU‑a? Kakvu budućnost ima euro? To su samo neka od pitanja koja je istražio stručnjak za EU Pascal Fontaine u ovom izdanju svoje popularne knjižice Europa u 12 lekcija. Pascal Fontaine bivši je pomoćnik Jeana Monneta i profesor na Institut d'Études Politiques u Parizu.Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/europa-u-12-lekcija-2014--pbNA0213714/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Europa u 12 lekcija (2014)Europa u 12 lekcija (2014)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3483 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Europa 2020.

Kako funkcionira Europska unija : Europa 2020.

Europska strategija rasta: rast za održivu budućnost bogatu radnim mjestima

Kao i većina ostalih regija diljem svijeta, Europa prolazi kroz razdoblje preobrazbe. Svjetska gospodarska kriza izbrisala je godine gospodarskog i društvenog napretka i razotkrila strukturne slabosti njezina gospodarstva. Istovremeno se pojačavaju razni dugoročni izazovi poput globalizacije, pretjeranog iskorištavanja prirodnih resursa i starenja stanovništva. Želimo li se prilagoditi toj novoj stvarnosti, Europa ne može jednostavno nastaviti kao dosad. Sa strukturnim slabostima europskoga gospodarstva otkrivenima u krizi možemo se suočiti jedino uz pomoć strukturnih reformi: reformi koje se doduše temelje na individualnim naporima svih država članica, ali se i oslanjaju na europske vrijednosti poput jedinstvenog tržišta, zajedničke trgovinske politike i druge politike na razini EU-a. Ako u trenutačnoj nepovoljnoj klimi želimo održati model europskoga socijalnog tržišnog gospodarstva, Europa mora postati konkurentnija. Kako bi se suočile s tim izazovima, Europska unija i države članice pokrenule su 2010. strategiju održivog rasta za iduće desetljeće: strategiju Europa 2020. Ona je posvećena kratkoročnim izazovima povezanima s krizom, ali i potrebi za strukturnim reformama pomoću mjera za poticanje rasta potrebnih da bi se europsko gospodarstvo pripremilo za budućnost. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/europa-2020.-pbNA0414862/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Europa 2020.Europa 2020.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1232 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Regionalna politika

Kako funkcionira Europska unija : Regionalna politika

Jačanje konkurentnosti europskih regija i gradova, poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta

Regionalna politika strateška je investicijska politika usmjerena na sve regije i gradove EU‑a u cilju poticanja njihova gospodarskog rasta i poboljšanja kvalitete života ljudi. Ona je također izraz solidarnosti jer se njome podupiru slabije razvijene regije. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/regionalna-politika-pbNA0414857/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Regionalna politikaRegionalna politika

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1539 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Energija

Kako funkcionira Europska unija : Energija

Održiva, sigurna i pristupačna energija za europske državljane

Rasvjeta, grijanje, prijevoz i industrijska proizvodnja svakodnevne su usluge za koje je energija od ključne važnosti, a bez kojih naša poduzeća ni mi ne možemo opstati. Europske zalihe fosilnih goriva (nafta, plin i ugljen) nisu nepresušne. Njima treba pažljivo upravljati, a istovremeno treba istraživati nove izvore energije. Europa troši i uvozi sve veću količinu energije. Države članice EU‑a svjesne su prednosti usklađenog djelovanja u tom važnom strateškom području. Slijedom toga utvrđena su zajednička pravila u cijeloj Europi i poduzeti zajednički napori u cilju osiguravanja energije potrebne Europi po pristupačnim cijenama i uz što je moguće manje onečišćenje okoliša. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/energija-pbNA0614043/

Energija Energija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 955 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Pomorstvo i ribarstvo

Kako funkcionira Europska unija : Pomorstvo i ribarstvo

Zaštitimo budućnost naših mora, osigurajmo novi napredak

Mora i oceani na više su načina neophodni u ljudskim životima. Reguliraju klimu te nam stoljećima daju hranu i služe za prijevoz i rekreaciju. Zahvaljujući tehnološkom napretku sada nam mogu dati i lijekove, minerale i mogućnost neograničene energije – sve dok je naše iskorištavanje odgovorno, metode sigurne, a koraci oprezni i pravedni. Jednako je važna i gospodarska vrijednost mora u našem društvu. Danas 3 % do 5 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU‑a dolazi iz pomorskog sektora. Oko 90 % vanjske trgovine i 43 % trgovine unutar EU‑a odvija se morskim putovima. Europska brodogradnja čini 10 % svjetske proizvodnje – i prva je u svijetu po vrijednosti proizvodnje. U ribarstvu i akvakulturi u Europi koristi se gotovo 100 000 brodova. Uz ove tradicionalne djelatnosti, brzo se razvijaju i novije mogućnosti iskorištavanja kao što su vađenje minerala i vjetroelektrane. Međutim, neodrživo iskorištavanje prijeti krhkoj ravnoteži morskih ekosustava, natjecanje za korištenje morskog prostora sve je okrutnije, a divlje vrste i ljudske aktivnosti koje ovise o moru trpe ekološke štete i gubitak biološke raznolikosti. Europska komisija nastoji osigurati da naše iskorištavanje i dalje bude strogo održivo i da unatoč tome bogato pomorsko naslijeđe Europe raste. Pritom se pretpostavlja da oboje, i zaštita okoliša i gospodarski rast nisu suprotstavljeni, već isprepleteni i međusobno ovisni. Ova publikacija dio je serije u kojoj se objašnjava što EU čini u različitim područjima politika, zašto je EU uključen i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/pomorstvo-i-ribarstvo-pbNA0414521/

Pomorstvo i ribarstvoPomorstvo i ribarstvo

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1321 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Bankarstvo i financije

Kako funkcionira Europska unija : Bankarstvo i financije

Jedinstveno tržište koje dobro funkcionira pridonosi gospodarskom blagostanju, stabilnosti i rastu

Mjerama u financijskom sektoru na razini EU-u osigurava se otpornost sektora financijskih usluga koji građanima i poduzećima omogućuje štednju, osiguranje od rizika i ulaganje u našu zajedničku budućnost. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/bankarstvo-i-financije-pbNA0414872/

Bankarstvo i financije Bankarstvo i financije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 502 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Unutarnje tržište

Kako funkcionira Europska unija : Unutarnje tržište

Od krize do obnove: za prosperitet građana i poduzeća

Europsko unutarnje tržište, koje se još naziva i jedinstvenim tržištem, osobama i poduzećima omogućuje slobodno kretanje i trgovinu u svih 28 država članica. Ono u praksi pojedincima daje pravo zarađivanja, studiranja i umirovljenja u nekoj drugoj državi članici. Osim toga, potrošačima omogućuje širi izbor artikala za kupnju po konkurentnim cijenama te veću zaštitu pri kupnji kod kuće, u inozemstvu i putem interneta, a velikim i malim poduzećima pojednostavnjuje i pojeftinjuje prekogranično poslovanje i globalno natjecanje. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/unutarnje-tr-i-te-pbNA0514001/

Unutarnje tržište Unutarnje tržište

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 518 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Javno zdravstvo

Kako funkcionira Europska unija : Javno zdravstvo

Poboljšanje zdravstva za sve građane Europske unije

Zdravlje građana osnovni je prioritet Europske unije. Zdravstvena politika EU‑a dopunjuje nacionalne politike kako bi se osiguralo da sve osobe koje žive u Uniji imaju pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Glavni ciljevi zdravstvene politike EU‑a su: sprječavati bolesti; promicati zdrav način života; promicati dobrobit; zaštititi ljude od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju; poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi; promicati informacije i obrazovanje o zdravlju; poboljšati sigurnost pacijenata; podržati dinamične zdravstvene sustave i nove tehnologije; postaviti visoke standarde kvalitete i sigurnosti organa i ostalih tvari ljudskog podrijetla; osigurati visoku kvalitetu, sigurnost i djelotvornost medicinskih proizvoda i uređaja za medicinsku uporabu. Iako je organiziranje i provođenje zdravstvene skrbi odgovornost država, EU im dodatno pomaže kako bi ostvarili zajedničke ciljeve. Zdravstvena politika EU‑a stvara ekonomije razmjera ujedinjavanjem resursa i pomaže državama da savladaju zajedničke izazove, koji uključuju prijetnje zdravlju poput pandemija, rizične faktore povezane s kroničnim bolestima i utjecaj produženog očekivanog životnog vijeka na zdravstvene sustave. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/javno-zdravstvo-pbNA0214125/

Javno zdravstvoJavno zdravstvo

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1030 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Europodručje

Kako funkcionira Europska unija : Europodručje
Plakat sa zemljovidom europodručja na kojem su prikazana glavna obilježja europodručja kao zemljopisne i gospodarske cjeline te pregled njegova prošlog i budućeg dosega i razvoja.

http://bookshop.europa.eu/hr/europodru-je-pbKC0614057

EuropodručjeEuropodručje

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3086 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Ekonomska i monetarna unija i euro

Kako funkcionira Europska unija : Ekonomska i monetarna unija i euro

Za stabilnost, rast i blagostanje diljem Europe

Ekonomska i monetarna unija koja dobro funkcionira te snažan i stabilan euro čine temelj rasta i stvaranja radnih mjesta u Europi. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/ekonomska-i-monetarna-unija-i-euro-pbNA0114988/

Ekonomska i monetarna unija i euro Ekonomska i monetarna unija i euro

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1298 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Vaša Europa, vaša prava

Kako funkcionira Europska unija : Vaša Europa, vaša prava

Praktičan vodič za građane i poduzeća o pravima koja imaju i mogućnostima koje im se pružaju na jedinstvenom tržištu EU-a

U ovoj su brošuri opisana prava koja imate i mogućnosti koje vam se pružaju na jedinstvenom tržištu EU-a. Jeste li vlasnik malog ili srednjeg poduzeća? Ova će vam brošura olakšati pronalaženje izvora financiranja, pristup novim tržištima i rješavanje administracije. Jeste li student, tražitelj zaposlenja, kupac ili radnik? U ovoj ćete brošuri pronaći savjete o radu, putovanju i studiranju u EU-u. Bez obzira na vaš profil, na jedinstvenom tržištu EU-a čekaju vas pogodnosti i mogućnosti.

http://bookshop.europa.eu/hr/va-a-europa-va-a-prava-pbKM0214968/

Vaša Europa, vaša pravaVaša Europa, vaša prava

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2675 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka

Kako funkcionira Europska unija : Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka
Sve brži razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija za sobom povlači i rastuću potrebu za snažnom zaštitom osobnih podataka. To je pravo zaštićeno i instrumentima Europske unije (EU) i instrumentima Vijeća Europe (CoE). Tehnološka dostignuća šire granice primjerice nadzora, presretanja komunikacije i pohrane podataka pa je sve izazovnija zadaća očuvati pravo na zaštitu podataka. Cilj je ovoga priručnika upoznati pravnike koji nisu specijalizirani u području zaštite podataka s tom pravnom granom. Priručnik sadrži pregled primjenjivih pravnih okvira Europske unije i Vijeća Europe. Sažimajući glavne presude Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) i Suda Europske unije (CJEU), donosi objašnjenja vezana uz ključnu sudsku praksu. U slučaju da nije zabilježena sudska praksa, daje praktične ilustracije s hipotetskim scenarijima. Priručnikom se ukratko želi doprinijeti odlučnoj i snažnoj provedbi prava na zaštitu podataka.

http://bookshop.europa.eu/hr/priru-nik-o-europskom-zakonodavstvu-o-za-titi-podataka-pbTK0113772/

Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podatakaPriručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 8268 kb

Datum objave: 16.7.2015.

Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštita granica i imigracije

Kako funkcionira Europska unija : Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštita granica i imigracije
Europska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) i pravo Europske unije (EU) pružaju sve važniji okvir za zaštitu prava stranaca. Zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na azil, granice i imigraciju brzo se razvija. Postoji dojmljiva količina sudske prakse Europskoga suda za ljudska prava koja se posebice odnosi na članke 3., 5., 8. i 13. EKLJP-a. Sud Europske unije sve je češće pozvan očitovati se o tumačenjima odredaba prava EU-a u tome području. Ovo drugo izdanje priručnika, koje je ažurirano krajem prosinca 2013., na pristupačan način predstavlja zakonodavstvo EU-a i korpus sudske prakse dvaju europskih sudova. Namijenjen je pravnim praktičarima, sucima, državnim odvjetnicima, imigracijskim službenicima i nevladinim organizacijama u državama članicama EU-a i Vijeća Europe.

http://bookshop.europa.eu/hr/priru-nik-o-europskom-pravu-u-podru-ju-azila-za-tite-granica-i-imigracije-pbTK0413089/

Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštita granica i imigracijePriručnik o europskom pravu u području azila, zaštita granica i imigracije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 10843 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Proširenje

Kako funkcionira Europska unija : Proširenje

Širenje europskih vrijednosti i standarda na veći broj zemalja

Proširenje služi interesima država članica kao i zemalja pristupnica. Ono čini Europu sigurnijom i naprednijom, posebice zbog promicanja demokracije i temeljnih sloboda, vladavine prava i jedinstvenog tržišta. Prednosti jedinstvenog tržišta znatne su: samo neke od njih jesu gospodarski rast koji dovodi do višeg životnog standarda, sigurnija roba široke potrošnje, niže cijene i veća mogućnost izbora u sektorima kao što su telekomunikacije, bankarstvo i zračni prijevoz. Te prednosti ostvaruje sve veći broj ljudi budući da se i EU povećava. EU je prije svega zajednica vrijednosti. Mi smo obitelj demokratskih europskih država posvećenih suradnji radi ostvarenja mira i slobode, blagostanja i socijalne pravde. Mi branimo te vrijednosti. Tražimo povećanje solidarnosti među europskim narodima, poštujući i čuvajući pritom naše različitosti. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/pro-irenje-pbNA0414866/

ProširenjeProširenje

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2776 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Poduzetništvo

Kako funkcionira Europska unija : Poduzetništvo

Nova industrijska revolucija

Europa mora vratiti povjerenje u svoju sposobnost inventivnosti, poduzetnosti, inovativnosti i rasta. Europa bi se stoga trebala usredotočiti na svoje prednosti, na realno gospodarstvo i industriju. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/poduzetni-tvo-pbNA0414867/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

PoduzetništvoPoduzetništvo

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1131 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Potrošači

Kako funkcionira Europska unija : Potrošači

Potrošač na prvome mjestu

Europska politika za zaštitu potrošača partnerstvo je EU‑a, država članica i građana. Temelji se na dvama glavnim načelima utvrđenima Ugovorom o funkcioniranju Europske unije: potreba za poduzimanjem niza postupaka na razini EU‑a radi zaštite zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača te promicanja njihova prava na informiranje i obrazovanje; uzimanje u obzir zahtjeva zaštite potrošača pri utvrđivanju i provedbi drugih politika i aktivnosti EU‑a. Ova publikacija dio je serije u kojoj se objašnjava što EU čini u različitim područjima politika, zašto je EU uključen i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/potro-a-i-pbNA0214555/

PotrošačiPotrošači

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 936 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Poljoprivreda

Kako funkcionira Europska unija : Poljoprivreda

Partnerstvo Europe i poljoprivrednika

EU broji više od 500 milijuna potrošača kojima je potrebna pouzdana opskrba zdravom i hranjivom hranom po prihvatljivim cijenama. Gospodarsko okruženje vjerojatno će i dalje biti nesigurno i nepredvidivo. Nadalje, tu su brojni trenutačni i budući izazovi, među kojima su i globalno tržišno natjecanje, gospodarske i financijske krize, klimatske promjene i rastući troškovi faktora proizvodnje poput goriva i gnojiva. Kako bi odgovorio na te izazove, EU je stvorio i proveo zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP). Svrha je te politike odrediti uvjete kojima će se poljoprivrednicima omogućiti da ispune svoje višestruke funkcije u društvu, od kojih je najvažnija proizvodnja hrane. Zahvaljujući ZPP‑u europskim se građanima jamči sigurnost hrane. Našem je društvu zajamčeno da europski poljoprivrednici proizvode hranu koja nam je potrebna. Osiguravaju dojmljivu paletu brojnih, sigurnih i visokokvalitetnih proizvoda po prihvatljivim cijenama. EU je u cijelome svijetu poznat po svojoj hrani i kulinarskim tradicijama. Zahvaljujući svojim izuzetnim poljoprivrednim resursima EU bi mogao i morao igrati vodeću ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane u cijelom svijetu. Ova publikacija dio je serije u kojoj se objašnjava što EU čini u različitim područjima politika, zašto je EU uključen i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/poljoprivreda-pbNA0114395/

Poljoprivreda Poljoprivreda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1882 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Trgovina

Kako funkcionira Europska unija : Trgovina

Slobodna trgovina izvor je gospodarskog rasta

Trgovinsku politiku Europske unije potrebno je sagledati u kontekstu dviju sadašnjih stvarnosti. Prva je važnost same Unije kao velikog svjetskog igrača. Druga je način na koji se globalizacijom mijenja međunarodno okruženje. EU je najveće gospodarstvo na svijetu, najveći izvoznik i uvoznik, vodeći ulagatelj i primatelj vanjskih ulaganja te najveći donator pomoći. Sa samo 7 % svjetskog stanovništva raspolaže s više od jedne četvrtine svjetskog bogatstva izmjerenog uz pomoć bruto domaćeg proizvoda (BDP) – ukupne vrijednosti proizvedene robe i usluga. Jedinstveno tržište sa slobodnim kretanjem robe, usluga, ljudi i kapitala unutar granica EU‑a temelj je sposobnosti Unije za otvaranje radnih mjesta putem trgovanja s drugim državama i regijama. Odgovornost za to tržište snosi EU, a ne nacionalne vlade. On isto tako upravlja trgovinskim odnosima s ostatkom svijeta. Jednoglasnim nastupom EU ima znatno veću težinu u međunarodnim pregovorima o trgovini nego što bi imala bilo koja od njegovih članica pojedinačno. EU je aktivni gospodarski i politički igrač s rastućim regionalnim i globalnim interesima i odgovornostima. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/trgovina-pbNA7012022/

Trgovina Trgovina

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1536 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Okoliš

Kako funkcionira Europska unija : Okoliš

Zdrav i održiv okoliš za sadašnje i buduće generacije

Okoliš po svojoj prirodi nadilazi političke, pravne i ljudske granice. Zbog toga je, ako se želimo suočiti s izazovima koji utječu na sve nas, neophodna prekogranična suradnja unutar Europske unije te s ostatkom svijeta. Ti su izazovi širokog raspona, od suša i poplava do onečišćenja i prijetnji europskoj bogatoj biološkoj raznolikosti. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/okoli--pbNA0414868/

OkolišOkoliš

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1486 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Promet

Kako funkcionira Europska unija : Promet

Povezivanje europskih građana i poduzeća

„Konkurentni prometni sustavi imaju temeljnu važnost za konkurentnost Europe u svijetu, za gospodarski rast, za stvaranje radnih mjesta i za kvalitetu svakodnevnog života ljudi.” Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/promet-pbNA7012004/

PrometPromet

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1591 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Proračun

Kako funkcionira Europska unija : Proračun

Osiguranje vrijednosti za novac

Proračun EU‑a usmjeren je na područja u kojima europska financijska sredstva mogu nešto promijeniti. Iz njega se financira ono što se inače ne bi financiralo ili ono što bi bilo preskupo za financiranje iz državnih proračuna. Brojna postignuća EU‑a ne bi bila moguća bez zajedničkog proračuna. Jedan proračun EU‑a koji stoji na raspolaganju za rješavanje zajedničkih izazova povoljniji je i učinkovitiji nego što bi bilo 28 zasebnih proračuna. Odgovornosti EU‑a povećale su se tijekom godina pa se sada iz proračuna EU‑a financira širok raspon aktivnosti u interesu svih građana EU‑a. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/prora-un-pbNA7012027/

ProračunProračun

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1752 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Granice i sigurnost

Kako funkcionira Europska unija : Granice i sigurnost

Stvaramo otvorenu i sigurnu Europu

Stvaranje područja bez unutarnjih granica u kojem se ljudi mogu slobodno kretati, živjeti i raditi, znajući da se njihova prava u potpunosti poštuju te da im je sigurnost zajamčena, jedan je od temeljnih ciljeva Europske unije (EU). Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/granice-i-sigurnost-pbNA0414863/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJ

Granice i sigurnostGranice i sigurnost

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1899 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Carine

Kako funkcionira Europska unija : Carine

Carinska unija EU-a: štiti ljude i olakšava trgovinu

Carinska služba djeluje kao prva crta obrane od opasnih proizvoda, nezakonitog prometa, prijevare, terorizma i organiziranog kriminala te istodobno olakšava trgovinu. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/carine-pbNA7012024/

Carine Carine

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1070 kb

Datum objave: 14.7.2015.

Oporezivanje

Kako funkcionira Europska unija : Oporezivanje

Promicanje unutarnjeg tržišta i gospodarskog rasta

Oporezivanje je ključno za nacionalni suverenitet. Porezni prihodi izvor su novca koji je državama potreban da bi opstale i učinkovito funkcionirale. Porezni propisi uz to odražavaju temeljne odluke država EU‑a u važnim područjima javnih rashoda kao što su obrazovanje, zdravlje i mirovine. Oni utječu na privatnu potrošnju i štednju te se njima utvrđuje financijski okvir za poslovne djelatnosti i pitanja zaštite okoliša. Zato su za ubiranje poreza i utvrđivanje poreznih stopa nadležne nacionalne vlade. Kako dakle EU može pridonijeti pravednijem, jednostavnijem i učinkovitijem oporezivanju za države, trgovačka društva i građane? Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/oporezivanje-pbNA0115038/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJ

OporezivanjeOporezivanje

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 18276 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Sigurnost hrane

Kako funkcionira Europska unija : Sigurnost hrane

Od farme do tanjura : sigurna i zdrava hrana za svakoga

Zaštita zdravlja ljudi, životinja i biljaka u svakoj fazi postupka proizvodnje hrane ključni je prioritet javnog zdravlja i gospodarstva. Svrha politike sigurnosti hrane EU‑a osigurati je da građani EU‑a jedu sigurne i hranjive proizvode od zdravih biljaka i životinja, dok se prehrambenoj industriji – najvećem sektoru proizvodnje i zapošljavanja u Europi – omogućuje djelovanje pod najboljim mogućim uvjetima. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/sigurnost-hrane-pbNA7012010/

Sigurnost hraneSigurnost hrane

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1616 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Kako funkcionira Europska unija : Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Pružanje pomoći žrtvama katastrofa i sukoba te zaštita osoba izloženih opasnosti

Slike sukoba i katastrofa koje pune naše televizijske ekrane i naslovnice novina prikaz su našeg okoliša koji je sve složeniji i osjetljiviji. Potreba za humanitarnom pomoći raste razmjerno sve većem opsegu prirodnih katastrofa i sukoba. EU odgovara pružanjem hitne pomoći žrtvama katastrofa i sukoba diljem svijeta na temelju njihovih potreba. To čini preko Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije (ECHO). Zadatak je ECHO‑a ublažiti patnju, očuvati dostojanstvo pogođenih osoba i spašavati živote. To je jedan od najvidljivijih izraza solidarnosti koja je temeljna vrijednost EU‑a. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/humanitarna-pomo-i-civilna-za-tita-pbNA0114999/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Humanitarna pomoć i civilna zaštita Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 631 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Kako funkcionira Europska unija : Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Promicanje zapošljavanja, uključivanja i socijalne politike kao ulaganje u budućnost

Europska unija temelji se na konceptu socijalnog tržišnog gospodarstva. Među prioritetnim ciljevima Ugovora o EU‑u puna su zaposlenost, socijalni napredak, socijalna uključenost, socijalna zaštita, solidarnost i socijalna kohezija. Uistinu, u Ugovoru se navodi da pri stvaranju i provedbi svih politika EU‑a treba voditi računa o visokoj razini zaposlenosti, primjerenoj socijalnoj zaštiti i borbi protiv socijalne isključenosti. Nadalje, Ugovor sadržava Povelju EU‑a o temeljnim pravima čije su odredbe obvezujuće. Poveljom se svim osobama s boravištem u EU‑u osiguravaju sljedeća socijalna prava. Ova publikacija dio je serije u kojoj se objašnjava što EU čini u različitim područjima politika, zašto je EU uključen i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/zapo-ljavanje-socijalna-pitanja-i-uklju-ivanje-pbNA0414405

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanjeZapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1452 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Borba EU-a protiv prijevara i korupcija

Kako funkcionira Europska unija : Borba EU-a protiv prijevara i korupcija

OLAF iznutra — Europski ured za borbu protiv prijevara

Kako bi zaštitila europske građane i njihov novac, Europska unija mora se boriti protiv prijevara i korupcije. Za pobjedu u toj borbi ključna je uloga OLAF-a. Ova publikacija dio je serije u kojoj se objašnjava što EU čini u različitim područjima politika, zašto je EU uključen i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/borba-eu-a-protiv-prijevara-i-korupcije-pbNA7012026/

Borba EU-a protiv prijevara i korupcijaBorba EU-a protiv prijevara i korupcija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1372 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Klimatska akcija

Kako funkcionira Europska unija : Klimatska akcija

Izgradnja svijeta kakav nam se sviđa, s klimom kakva nam se sviđa

EU dosljedno određuje ritam suzbijanja klimatskih promjena i potiče prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika. Njegovi napori na tom području počeli su još 1990., kada se EU obvezao na stabilizaciju emisija ugljikova dioksida (CO 2) na razinama iz te godine do 2000., što je postignuto. Otad je Unija donijela niz političkih mjera s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova, mnoge od njih putem Europskog programa za klimatske promjene, uspostavljenog 2000. Države članice uz to poduzimaju specifične akcije na nacionalnoj razini. Čelnici EU-a neke su od najambicioznijih ciljeva u vezi s klimom i energijom postavili za 2020., a EU je prva regija na svijetu koja je radi osiguranja njihova postizanja donijela obvezujuće propise. U listopadu 2014. čelnici EU-a pojačali su svoje nastojanje da gospodarski i energetski sustav Europske unije učine konkurentnijim, sigurnijim i održivijim donošenjem klimatskog i energetskog okvira do 2030. Za dugoročno razdoblje do 2050. EU je postavio ambiciozne ciljeve smanjenja emisija. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/klimatska-akcija-pbNA0614034/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Klimatska akcijaKlimatska akcija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 564 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Tržišno natjecanje

Kako funkcionira Europska unija : Tržišno natjecanje

Poboljšanje funkcioniranja tržišta

Politika tržišnog natjecanja Europske unije predstavlja važan dio rada EU-a još otkad je spomenuta u Rimskom ugovoru iz 1957. Ugovorom je uspostavljen „sustav kojim se osigurava da tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu nije narušeno”. Cilj je stvoriti skup dobro razvijenih i učinkovitih pravila tržišnog natjecanja da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje europskog tržišta i da bi se potrošači mogli koristiti prednostima sustava slobodnog tržišta. Politika tržišnog natjecanja temelji se na primjeni pravila za osiguravanje poštenog međusobnog natjecanja tvrtki. Ona potiče poduzetnost i učinkovitost, pruža potrošačima širi izbor i pomaže u smanjenju cijena i poboljšanju kvalitete. To su razlozi zbog kojih se EU bori protiv netržišnog ponašanja, nadzire spajanja poduzeća i dodjelu državne potpore te potiče liberalizaciju. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/tr-i-no-natjecanje-pbNA0614035/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJ

Tržišno natjecanjeTržišno natjecanje

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 562 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Istraživanje i inovacije

Kako funkcionira Europska unija : Istraživanje i inovacije

Pomicanje granica i poboljšanje kvalitete života

Zahvaljujući istraživanjima i inovacijama Europa postaje bolje mjesto za život i rad. Njima se povećava konkurentnost Europe, potiče rast i stvaraju radna mjesta. Istraživanje i inovacije također pomažu ljudima da bolje žive unaprjeđenjem zdravstvene skrbi, prometa, digitalnih usluga i brojnih novih proizvoda i usluga. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/istra-ivanje-i-inovacije-pbNA0614047/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Istraživanje i inovacijeIstraživanje i inovacije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 843 kb

Datum objave: 13.7.2015.

Kultura i audiovizualna djelatnost

Kako funkcionira Europska unija : Kultura i audiovizualna djelatnost

Slavljenje europske kulturne raznolikosti

Europski kulturni i kreativni sektori daju ključan doprinos gospodarstvu, zapošljavanju i socijalnoj koheziji. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto je uključen u ta područja i koji su rezultati.

http://bookshop.europa.eu/hr/kultura-i-audiovizualna-djelatnost-pbNA0114986/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz

Kultura i audiovizualna djelatnostKultura i audiovizualna djelatnost

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 492 kb

Datum objave: 13.7.2015.